«Κανκ Χετ Νιετ Βέτελεν, Μάρμ Καν Χετ Γουέλ Τενκενέν» Dat zei de oom van Hilke zo'n veertig jaar na zijn περίοδος επίσης slavenarbeider aan de beruchte Birma Spoorweg. Οι βραδινές μπισκότες των ζιζίν Kees και Pieter και hun familie στο de kampen είχαν τον Tom een ​​verschrikkelijke tijd doorgemaakt και μετά την εκδοχή του Japanse. Hij kon er inderdaad niet meer over praten, maar hij maakte prachtige aquarellen waarbij hij de ergste gebeurtenissen vermeed. Daarnaast heb ik ook wat satirische potloodtekeningen gepubliceerd waarmee hij zich afreageerde. Ο Al συναντήθηκε στο weer in blik στο het verleden hoe zaken kunnen lopen.

Ο Een kaart van de Birma-spoorweg συνάντησε τον daarboven: "Ο σιδηρόδρομος Ταϊλάνδης-Μπίρμα που χτίστηκε από την POW στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο". Το Onder de kaart een legenda γνώρισε τις τοποθεσίες aan de spoorweg και de afstanden σε χιλιόμετρα gerekend vanaf Nong Pledok.

urn gvn MUSE01 7759 μεγάλο

 

Ο Een affiche συναντήθηκε de tekst: "Η ιστορία ενός σιδηροδρόμου. Σιδηρόδρομος Ταϊλάνδης-Μπίρμα 1942 - '45". De eerste "Σιδηρόδρομος" στάση στο kapitalen πάνω από het affiche. Πάνω από τα γράμματα komt een trein aangereden. Rechtsboven de Japanse vlag en linksonder een militair. Rechtsonder και κείμενο.   urn gvn MUSE01 7760 μεγάλο
   
Een aquarel van 'De groene hel', de vochtige warme jungle waar de Birma-spoorlijn doorheen werd aangelegd. Op een open plek in de jungle versleept een groep krijgsgevangenen onder toezicht van een Japanse στρατιωτικός een grote boomstam.

urn gvn MUSE01 7742 μεγάλο

 

Een aquarel van een bommenwerper, rechtsboven, die aan komt vliegen. Onder het vliegtuig, tussen twee rotswanden, zijn krijgsgevangenen bezig γνώρισε τον de aanleg van de spoorweg. Een vrachtwagen staat op de rails. Verschillende krijgsgevangenen vluchten weg. Σύνδεσμοι op de voorgrond een Japanse militair die zijn mitrailleur richt op het vliegtuig. Το 1943, ο Begonnen de Engelsen συναντήθηκε με bommenwerpers στο Siam en Birma te opereren. Een ploeg werkers wordt door een Beaufighter verrast tijdens het lossen van rails in een bergpas. De meesten slaan op de vlucht, maar een Japanner gaat in stelling met zijn machinegeweer.   urn gvn MUSE01 7743 μεγάλο
Een aquarel van een groep bosarbeiders κρυμμένοι στο het oerwoud werkend aan gevelde boomstammen. Rechts op de achtergrond enkele olifanten. De houtploeg bestond uit gevangenen die de gevelde bomen bewerkten, bijvoorbeeld voor de constructie van bruggen. Voor het aanslepen van bomen werd gebruik gemaakt van olifanten, «jungletrucs» genaamd.

 

 

urn gvn MUSE01 7744 μεγάλο

 

Een aquarel van een groep krijgsgevangenen die op appèl staan ​​voor een lage barak. Voor de groep op een verhoging spreekt een Japanse kampcommandant de groep toe. Op de achtergrond tropische vegetatie. Η De aquarel παρέδωσε το een ochtendappèl στο een kamp aan de Birma-spoorweg. Tijdens het appèl houdt een Japanse kampcommandant een heftige toespraak in verband met het trage werktempo van de gevangenen.

 

  urn gvn MUSE01 7745 μεγάλο

Een aquarel van een begrafenisstoet συνάντησε open baar een dode die een heuvel wordt opgedragen. Op de achtergrond een tropisch landschap γνώρισε τη Στούπα. Rechts op de voorgrond een stuk van een bamboeplant. Een van de vele slachtoffers wordt hier door medegevangenen χαραγμένο.

urn gvn MUSE01 7746 μεγάλο

 

Een aquarel van een brug στο aanbouw over een rivier. Onder en bovenop de brug mensen. Op de achtergrond dichte tropische vegetatie. Bij deze brugconstructie werd het werktempo behoorlijk opgevoerd. Voor het aanbreken van de natte moesson moest het fundament stevig verankerd στο de grond staan.

urn gvn MUSE01 7747 μεγάλο

 

Een aquarel van een groep militairen die poseren. Το Op de achtergrond een trein γνώρισε την ατμομηχανή του rokende. De twee werkploegen ontmoetten elkaar op 17 Οκτωβρίου 1943 στο Konkuita, 262 χιλιόμετρα van Non Pledok και 152 χιλιόμετρα van Thambuyazat. Το De dodenspoorlijn ήταν βολτοειδές

 

  urn gvn MUSE01 7748 μεγάλο

   
Een aquarel van een groep krijgsgevangenen συνάντησε een bewaker die naar een, links op de aquarel afgebeelde, trein rent. De trein heeft een rokende ατμομηχανή. Deze aquarel illustreert het eeuwige meningsverschil tussen Japans personeel van de materiaalploegen en de bewakers van de werkploegen. De toesnellende wacht deelt mee dat de werkers de aangevoerde ράγες nog niet kunnen afladen. De korporaal van de trein weigert terug te rijden. Uiteindelijk zullen de goederentreinen worden gelost. Het betekent voor de gevangenen overwerk tot laat στο de middag.   urn gvn MUSE01 7749 μεγάλο
Een aquarel van de spoorweg. Een deel loopt over een tegen een rotswand aangebouwde brug en een deel loopt over een talud. Πάνω από het talud komt een ploeg krijgsgevangenen aanlopen. Ο Deze Werken Dag in Dag uit γνώρισε το primitief gereedschap aan een project waarvoor iedere motivatie ontbreekt.   urn gvn MUSE01 7750 μεγάλο
Een aquarel van een groep olifanten aan de oever van een rivier. Op de achtergrond een begroeide heuvel. Rechts, aan de voet van de heuvel, een kampong. Ουσιαστικά, werden de olifanten gewassen en gevoederd door de Siamezen.   urn gvn MUSE01 7751 μεγάλο
Een aquarel van een groep krijgsgevangenen die werkt aan de spoorlijn in de stromende regen. Rechts op de voorgrond και μπερδεμένος. Σύνδεσμοι van het midden hoog opgeschoten bamboe. Tijdens de natte moesson werd alles overstroomd. Het water van de rivieren kwam tot in de barakken en doofde vuren in de keukens. Het werk ging echter πόρτα.

urn gvn MUSE01 7752 μεγάλο

 

Een aquarel van een gezicht op de Birma-spoorweg στο een verlaten somber landschap. Rechtsonder een dorre heuvel. Op de achtergrond hier en daar heuvels. Verder vlak terrein.

urn gvn MUSE01 7754 μεγάλο

 

Een aquarel van een gezicht op een paar lage bamboe barakken συναντήθηκε με τον Een hekwerk ervoor. Rond het kamp tropische vegetatie. Op de achtergrond een laagstaande zon. De kampen aan de spoorlijn waren voorzien van eenvoudige bamboehekken die de kampgrens aangaven. Vluchtelingen kwamen meestal om in het oerwoud of werden πόρτα de omgekochte plaatselijke παρακαλώντας τους Ιαπωνέζους uitgeleverd.   urn gvn MUSE01 7755 μεγάλο
Ο Een aquarel van een goederentrein γνώρισε την ατμομηχανή rokende die over een brug rijdt. Σύνδεσμοι van het midden, op de voorgrond, enkele boeren met een karbouw. Ο Ντε Ακουαρέλ παραδόθηκε από το een goederentrein συναντήθηκε με τσιμέντο en brugdelen die bij het vallen van de avond een brug passeert. Tijdens de bouw van deze brug stierven 34 geallieerde krijgsgevangenen aan dysenterie.   urn gvn MUSE01 7756 μεγάλο
Een aquarel van een gezicht op bouwwerkzaamheden aan een deel van de spoorlijn en een -brug van de Birma-spoorweg. Op de voorgrond, tussen hoge bomen, staan ​​drie militairen. Ο Een spoorwegingenieur συνάντησε τον de rang van officier και τον συζήτησαν με τον εκπρόσωπο του van de transportsectie. Οι σύνδεσμοι του van hen een militair γνώρισαν τον geweer. Deze wacht maakte deel uit van het bewakingsδιακοπή. Ξυπνήστε van de krijgsgevangenen lag in de handen van het legerpersoneel.   urn gvn MUSE01 7757 μεγάλο
Ένα ακουαρέλα ενός λοφώδους τοπίου στο σιδηρόδρομο της Βιρμανίας στην αυγή.   urn gvn MUSE01 7758 μεγάλο
Een aquarel van een brug στο aanbouw over een rivier. De rivier ligt ingeklemd tussen heuvels. Σύνδεσμοι op de voorgrond, aan de oever enkele mensen en een overdekt bootje. Tijdens de bouw van bruggen verdronken veel krijgsgevangenen. Ο Wanneer een brug klaar ήταν, werd, door middel van een belastingsproef - een langzaam rijdende trein volgeladen γνώρισε το gevangenen - de konstrukie op deugdelijkheid getoetst.   urn gvn MUSE01 7753 μεγάλο

Γυναικείο στρατόπεδο 1943

Een aquarel van een Japanse kampcommandant, die vanonder een schaduwrijke veranda een rij in de houding staande vrouwen toespreekt. Σύνδεσμοι op de voorgrond een peuter συναντήθηκαν και Nederlands vlaggetje, die op de grond plast. Rechts op de achtergrond de Japanse vlag. Σύνδεσμοι op de achtergrond een kampgebouw συναντήθηκαν de silhouetten van enkele figuren.

  tom ingelse001

Hij komt er niet meer tussenuit Een satirische potloodtekening met de afbeelding van allerlei affnes beginnend linksboven met wervingsaffiches voor het KNIL en de Koninklijke Marine μέσω της Ιαπωνικής προπαγάνδας en oproepen voor de onafhankelijkheid van Indonesia κείμενο: "Toeroetlah Repoeblik Jaja Indonesia Baroe ..". Στο κρυφό brandende huizen, ο άνθρωπος Aziatische en enen kerkhof. Rechtsboven: "Hij komt er niet meer tussenuit - Serie Weet je nog No. 3". Linksonder: "Krômo: Toean besar, τώρα bini, anak2 dan soederah semoeah, matti, krômo tjapeh, Soeka Toeroetlah" en υπογράφοντας: "Τομσκ".

 

tom ingelse002 
Κομ νου Λούι, τσακισμένοι και πιο άνετοι Ο Έν Σατιρίτσε το potloodtekening συναντήθηκε με τον προηγούμενο van een rokende Ο στρατιωτικός της Ιαπωνίας συναντήθηκε με τον αποδέκτη. Στο een tekstballon staat: "Kom nou lui, je bent zó weer thuis". Το Op de achtergrond είναι το een hoek van een straat afgebeeld met het straatnaambordje "Javastraat". Η πόρτα είναι η πόρτα της πόρτας "Soekarnolaan". Ο Bovenaan hangt uit een geopend venster een man γνώρισε τον donkere bril en tradisoneel Indonesianisch hoofddeksel. Ο Hieronder een aanplakbiljet γνώρισε τον daarin een Japans vlaggetje gestoken. Πραγματοποιήθηκε ο aanplakbiljet και ο Van Een Vrouw στο κιμονό συνάντησε τον daarachter een Japanse geestenpoort en de berg Fuji. Σχετικά με το aanplakbiljet luidt: "Δείτε την Ιαπωνία". Ο Hieronder είναι ο ίδιος geplakt met de tekst: "Gevraagd: Fijne hulp in de koper-en kolenmijnen, scheepswerven enenen hulp in de huishouding. Heintje Hirohito." Op de grond naast de militair zijn een rol prikkeldraad, een hamer en een hondje afgebeeld. Linksonder: "Serie - Weet je nog - No. 1". Υπογραφή του Rechtsonder: "Tomsk". tom ingelse003 
Αψίδα του θριάμβου 1944; Tantième - Mag ik deze dans van U; Ο Een satirische potloodtekening συναντήθηκε de afbeelding van een στο een kimono gestoken. Το Beide geven elkaar een hand op de manier ήταν επίσης καλό. Ze staan ​​voor een Το Japanse geestenpoort συναντήθηκε με το hart jaartal 1944. Το Op de achtergrond en vijver γνώρισε το kraanvogel en de berg Fuji. Ο Rechts een bord γνώρισε το "Verboden te roken". Geheel bovenaan: "Arc de TRIOMF". Rechtsonder: "Serie Weet je nog No. 5". Υπογραφή Linksonder: "Τομσκ". tom ingelse004 
Ο Een satirische potloodtekening συναντήθηκε με τον προηγούμενο van Hirohito και ο Χίτλερ πέθανε και έπαιρνε vuur staande pot staan. De pot heeft de vorm van een wereldbol en draagt ​​de tekst: "Wereldmacht 3000.000 krijgsgevang ....". Η επωνυμία De brandstof voor het vuur van de pot bestaat uit oorlogstuig συναντήθηκε με τους άλλους: "Pearl Harbor, Ned. Indië, Aanbouw Siam spoorweg, Holland, Propaganda". Rechts een ton waarin mensen zijn opgesloten met teksten als: "Help Ike, Hey Dough, Je hebt teveel plaats." Ο Tussen de ton en Hitler staat een pot γνώρισε το "Jood-dium". Linksboven een houten bord met de tekst: "(Vr) eethuisje" Hirohitler "Coop. Chop- POW 'hele jaar door. Muziek: Boeng's Merdekalio's - Smakelijke hapjes: Nassi Göring, Soep-Karno". Σύνδεσμοι van het bord twee musicerende apen, waarvan ééen een donkere bril draagt ​​en een cultureeel Indonesianisch hoofddeksel. Rechtsboven: "Seri Weet je nog No. 4". Geheel onderaan: "Τόσο στρογγυλό, τόσο σταθερό, τόσο πλήρως συσκευασμένο, τόσο εύκολο για το chow σας. Ναι ... LS / MFT. (Ας το Swallow Mc.Arthur For Tiffin)". Υπογραφή Linksonder: "Τομσκ".

tom ingelse005

 

Java 1940 - Siam 1943 Een satirische potloodtekening bestaande uit twee delen: - Η Bovenaan είναι een kapperswinkel afgebeeld συναντήθηκε με τον Japanse kapper die een klant begroet. Στο de tekstballon van de kapper staat: "Res. 1e Luit. Kamamoto: zo prettig dat meneer weer komt, SHH, Ik hoop dat ik meneer eens meer mag" knippen ". Uit de jas van de kapper hangen handboeien γνώρισε het symbool van de Japanse Rijzende Zon. De man die συνάντησε een rokende sigaar binnen komt lopen heeft een tropenhelm op en een wandelstok στο χέρι. Op zijn rechter ήταν στάση: "Jan Oost". Linksboven: "Java 1940". - Onderaan zijn twee mannen zittend een bankje afgebeeld. Το De rechter draagt ​​alleen een korte broek, είναι kaal en krabt zich. loopt een schorpioen op de grond. Σύνδεσμοι op de achtergrond zijn barakken en rechts een plakkaat συναντήθηκαν "παραγγελίες". Onderaan de tekst: "Je moet je weer es laten knippen Jan". Linksboven: "Siam 1943". Linksonder: "Serie - Weet je nog - Νο. 2 ". Υπογραφή Rechtsonder:" Tomsk ".

 

 

tom ingelse006 

Ο Tom Ingelse γεννήθηκε το 1920 στα Batavia στις πρώην Ολλανδικές Ανατολικές Ινδίες. Κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής του θητείας ήταν μέλος μιας εταιρείας καταστροφής των Μηχανικών στην Ιάβα. Μετά την ιαπωνική νίκη, συνελήφθη και κρατήθηκε σε στρατόπεδα στο Μπαντούνγκ και στο Τζιλάτζαπ. Μέσω της Σιγκαπούρης, απελάθηκε στη Βιρμανία, όπου εργάστηκε για δύο χρόνια ως καταναγκαστικός εργάτης στον σιδηρόδρομο Βιρμανίας-Ταϊλάνδης.

Μετά την ολοκλήρωση αυτού του διαβόητου έργου, μεταφέρθηκε στην Ιαπωνία. Εκεί τέθηκε σε δουλειά σε ανθρακωρυχείο στη Φουκουόκα μέχρι το τέλος του πολέμου. Μετά την απελευθέρωση, έμεινε στη Μανίλα για τρεις μήνες και στη συνέχεια - ως αποτέλεσμα των πολιτικών αλλαγών στις Ολλανδικές Ανατολικές Ινδίες - στάλθηκε στο Μπόρνεο με μεταφορά των Ολλανδών.

Ο επαναπατρισμός του στις Κάτω Χώρες ακολούθησε το 1946. Έζησε στο Άμστερνταμ για δύο χρόνια. Κατά τη διάρκεια αυτών των ετών έκανε σκίτσα από την ακτή εισβολής στη Νορμανδία. Αυτά τα έντυπα εκτέθηκαν αργότερα στη Στοκχόλμη.

Από το 1948 και ο Tom Ingelse εργάζονται στη Σουηδία. Το 1968 απέκτησε σουηδική υπηκοότητα. Αυτές οι ακουαρέλες - αναμνήσεις του σιδηροδρόμου Βιρμανίας-Ταϊλάνδης - φτιάχτηκαν στο στούντιο του στο Visby στο νησί Gotland στη Βαλτική Θάλασσα. Ο Τομ πέθανε από τότε

 

 

Σχόλια (0)

Δεν υπάρχουν σχόλια δημοσιεύτηκε ακόμα

Αφήστε τα σχόλιά σας

  1. Ανάρτηση σχολίου ως επισκέπτη.
Συνημμένα (0 / 3)
Μοιραστείτε την τοποθεσία σας
Μπορείτε να βάλετε εδώ το σχόλιό σας για τα κοινωνικά μέσα