Προτείνετε αυτήν την καταχώριση στον φίλο σας - Την Πέμπτη. 26 Απριλίου 1945 Ο Petain συνελήφθη στα ελβετικά σύνορα ......