Προτείνετε αυτήν την καταχώριση στον φίλο σας - 24 Mobile Training Unit έμεινε στο Hethel Norfolk στις 11 Ιουνίου 1944