Προτείνετε αυτήν την καταχώριση στον φίλο σας - 50 Τάγμα Σήματος, Η εταιρεία Α έμεινε στο Nine Yews Dorset στις 17 Μαρτίου 1944