3111 Τάγμα υπηρεσίας σήματος (ΗΠΑ): Όλες οι καταχωρήσεις 

Αποτελέσματα 1 - 6 των 6 Αυτή η κατηγορία · Όλες οι καταχωρήσεις
καταχωρήσεις φίλτρο ...
Απόκρυψη χάρτη
Bulford, Wiltshire, Ηνωμένο Βασίλειο
Bulford, Wiltshire
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Η τοποθεσία είναι σε αυτήν την περιοχή
Επισκέψεις248
3111 Signal Service Batalion, Company A έμεινε στο Bulford Wiltshire στις 09 Μαΐου 1944
Bulford, Wiltshire, Ηνωμένο Βασίλειο
Bulford, Wiltshire
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Η τοποθεσία είναι σε αυτήν την περιοχή
Επισκέψεις229
3111 Signal Service Batalion, Company B έμεινε στο Bulford Wiltshire στις 09 Μαΐου 1944
Bulford, Wiltshire, Ηνωμένο Βασίλειο
Bulford, Wiltshire
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Η τοποθεσία είναι σε αυτήν την περιοχή
Επισκέψεις185
Το 3111 Signal Service Batalion, Company C έμεινε στο Bulford Wiltshire στις 09 Μαΐου 1944
Bulford, Wiltshire, Ηνωμένο Βασίλειο
Bulford, Wiltshire
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Η τοποθεσία είναι σε αυτήν την περιοχή
Επισκέψεις234
3111 Τα τμήματα εξυπηρέτησης σήματος, τα αρχηγεία και τα κεντρικά γραφεία έμειναν στο Bulford Wiltshire στις 09 Μαΐου 1944
Warminster, Wiltshire, Ηνωμένο Βασίλειο
Warminster, Wiltshire
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Η τοποθεσία είναι σε αυτήν την περιοχή
Επισκέψεις207
3111 Τα Τάγμα Υπηρεσιών Σήματος, το HQ & HQ Detachment έμεινε στο Warminster Wiltshire στις 14 Ιουνίου 1944
Bulford, Wiltshire, Ηνωμένο Βασίλειο
Bulford, Wiltshire
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Η τοποθεσία είναι σε αυτήν την περιοχή
Επισκέψεις165
3111 Τα τμήματα εξυπηρέτησης σήματος, τα αρχηγεία και τα κεντρικά γραφεία έμειναν στο Bulford Wiltshire στις 24 Ιουλίου 1944