3111 Τάγμα υπηρεσίας σήματος (ΗΠΑ)RSS

3111 Τάγμα υπηρεσίας σήματος (ΗΠΑ)
Απόκρυψη χάρτη
Bulford, Wiltshire, Ηνωμένο Βασίλειο
Bulford, Wiltshire
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Η τοποθεσία είναι σε αυτήν την περιοχή
Επισκέψεις261
3111 Signal Service Batalion, Company A έμεινε στο Bulford Wiltshire στις 09 Μαΐου 1944
Bulford, Wiltshire, Ηνωμένο Βασίλειο
Bulford, Wiltshire
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Η τοποθεσία είναι σε αυτήν την περιοχή
Επισκέψεις244
3111 Signal Service Batalion, Company B έμεινε στο Bulford Wiltshire στις 09 Μαΐου 1944
Bulford, Wiltshire, Ηνωμένο Βασίλειο
Bulford, Wiltshire
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Η τοποθεσία είναι σε αυτήν την περιοχή
Επισκέψεις203
Το 3111 Signal Service Batalion, Company C έμεινε στο Bulford Wiltshire στις 09 Μαΐου 1944
Bulford, Wiltshire, Ηνωμένο Βασίλειο
Bulford, Wiltshire
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Η τοποθεσία είναι σε αυτήν την περιοχή
Επισκέψεις268
3111 Τα τμήματα εξυπηρέτησης σήματος, τα αρχηγεία και τα κεντρικά γραφεία έμειναν στο Bulford Wiltshire στις 09 Μαΐου 1944
Bulford, Wiltshire, Ηνωμένο Βασίλειο
Bulford, Wiltshire
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Η τοποθεσία είναι σε αυτήν την περιοχή
Επισκέψεις183
3111 Τα τμήματα εξυπηρέτησης σήματος, τα αρχηγεία και τα κεντρικά γραφεία έμειναν στο Bulford Wiltshire στις 24 Ιουλίου 1944
Warminster, Wiltshire, Ηνωμένο Βασίλειο
Warminster, Wiltshire
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Η τοποθεσία είναι σε αυτήν την περιοχή
Επισκέψεις220
3111 Τα Τάγμα Υπηρεσιών Σήματος, το HQ & HQ Detachment έμεινε στο Warminster Wiltshire στις 14 Ιουνίου 1944