42 Τάγμα αντικατάστασης (ΗΠΑ)RSS

42 Τάγμα αντικατάστασης (ΗΠΑ)
Απόκρυψη χάρτη
Emborough, Somerset, Ηνωμένο Βασίλειο
Emborough, Somerset
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Η τοποθεσία είναι σε αυτήν την περιοχή
Επισκέψεις154
42 Η αντικατάσταση του αρχηγείου του τάγματος έμεινε στο Emborough Somerset στις 03 Αυγούστου 1944
Emborough, Somerset, Ηνωμένο Βασίλειο
Emborough, Somerset
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Η τοποθεσία είναι σε αυτήν την περιοχή
Επισκέψεις183
42 Αντικατάσταση τάγματος, αποσπάσματα έδρας έμεινε στο Emborough Somerset στις 14 Μαΐου 1944
Emborough, Somerset, Ηνωμένο Βασίλειο
Emborough, Somerset
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Η τοποθεσία είναι σε αυτήν την περιοχή
Επισκέψεις168
42 Αντικατάσταση τάγματος, αποσπάσματα έδρας έμεινε στο Emborough Somerset στις 16 Απριλίου 1944
Emborough, Somerset, Ηνωμένο Βασίλειο
Emborough, Somerset
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Η τοποθεσία είναι σε αυτήν την περιοχή
Επισκέψεις183
42 Αντικατάσταση Τάγμα, η έδρα παρέμεινε στο Emborough Somerset στις 14 Μαΐου 1944
Emborough, Somerset, Ηνωμένο Βασίλειο
Emborough, Somerset
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Η τοποθεσία είναι σε αυτήν την περιοχή
Επισκέψεις665
42 Αντικατάσταση Τάγμα, η έδρα παρέμεινε στο Emborough Somerset στις 16 Απριλίου 1944
Emborough, Somerset, Ηνωμένο Βασίλειο
Emborough, Somerset
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Η τοποθεσία είναι σε αυτήν την περιοχή
Επισκέψεις168
42 Αντικατάσταση Τάγμα, η έδρα παρέμεινε στο Emborough Somerset στις 19 Ιουνίου 1944
Emborough, Somerset, Ηνωμένο Βασίλειο
Emborough, Somerset
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Η τοποθεσία είναι σε αυτήν την περιοχή
Επισκέψεις196
42 Αντικατάσταση Τάγμα, Ιατρική Αποκόλληση παρέμεινε στο Emborough Somerset στις 14 Μαΐου 1944