Προτείνετε αυτήν την καταχώριση στον φίλο σας - 227 Η εταιρεία αντικατάστασης έμεινε στο Braunton Devonshire την 01η Οκτωβρίου 1944