205 Εταιρεία αντικατάστασης (ΗΠΑ)RSS

205 Εταιρεία αντικατάστασης (ΗΠΑ)
Απόκρυψη χάρτη
Houndstone Camp, Somerset, Ηνωμένο Βασίλειο
Κατασκήνωση Houndstone, Somerset
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Η τοποθεσία είναι σε αυτήν την περιοχή
Επισκέψεις287
205 εταιρεία αντικατάστασης έμειναν στο Houndstone Camp Somerset στις 02 Μαρτίου 1944
Stapley, Somerset, Ηνωμένο Βασίλειο
Stapley, Somerset
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Η τοποθεσία είναι σε αυτήν την περιοχή
Επισκέψεις292
205 Η εταιρεία αντικατάστασης έμεινε στο Stapley Somerset στις 06 Μαΐου 1944
Stapley, Somerset, Ηνωμένο Βασίλειο
Stapley, Somerset
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Η τοποθεσία είναι σε αυτήν την περιοχή
Επισκέψεις282
205 Η εταιρεία αντικατάστασης έμεινε στο Stapley Somerset στις 08 Απριλίου 1944
Stapley, Somerset, Ηνωμένο Βασίλειο
Stapley, Somerset
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Η τοποθεσία είναι σε αυτήν την περιοχή
Επισκέψεις296
205 Η εταιρεία αντικατάστασης έμεινε στο Stapley Somerset στις 09 Ιουνίου 1944
Stapley, Somerset, Ηνωμένο Βασίλειο
Stapley, Somerset
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Η τοποθεσία είναι σε αυτήν την περιοχή
Επισκέψεις277
205 Η εταιρεία αντικατάστασης έμεινε στο Stapley Somerset στις 16 Ιουλίου 1944
Stapley, Somerset, Ηνωμένο Βασίλειο
Stapley, Somerset
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Η τοποθεσία είναι σε αυτήν την περιοχή
Επισκέψεις288
205 Η εταιρεία αντικατάστασης έμεινε στο Stapley Somerset στις 26 Σεπτεμβρίου 1944