503 Τάγμα Quartermaster (ΗΠΑ)RSS

503 Τάγμα Quartermaster (ΗΠΑ)
Απόκρυψη χάρτη
Bromborough, Cheshire, Ηνωμένο Βασίλειο
Bromborough, Cheshire
Πόλη | Περιοχή
Συντεταγμένη κατάστασης Η τοποθεσία είναι σε αυτήν την περιοχή
Επισκέψεις161
Το 503 Quartermaster Truck Batalion έμεινε στο Bromborough Cheshire στις 03 Νοεμβρίου 1944