Προτείνετε αυτήν την καταχώριση στον φίλο σας - 3988 Quartermaster Truck Company, 3 Platoon έμειναν στο Histon Cambridgeshire στις 13 Μαρτίου 1944