561 Ταχυδρομική μονάδα στρατού (ΗΠΑ)RSS

561 Ταχυδρομική μονάδα στρατού (ΗΠΑ)
Απόκρυψη χάρτη
Stone, Staffordshire, Ηνωμένο Βασίλειο
Stone, Staffordshire
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Επισκέψεις188
561 Ταχυδρομική μονάδα στρατού έμεινε στο Stone Staffordshire στις 08 Νοεμβρίου 1944
Stone, Staffordshire, Ηνωμένο Βασίλειο
Stone, Staffordshire
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Επισκέψεις148
561 Ταχυδρομική μονάδα στρατού έμεινε στο Stone Staffordshire στις 11 Αυγούστου 1944
Stone, Staffordshire, Ηνωμένο Βασίλειο
Stone, Staffordshire
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Επισκέψεις186
561 Ταχυδρομική μονάδα στρατού έμεινε στο Stone Staffordshire στις 18 Μαΐου 1944
Stone, Staffordshire, Ηνωμένο Βασίλειο
Stone, Staffordshire
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Επισκέψεις176
561 Ταχυδρομική μονάδα στρατού έμεινε στο Stone Staffordshire στις 20 Απριλίου 1944
Stone, Staffordshire, Ηνωμένο Βασίλειο
Stone, Staffordshire
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Επισκέψεις147
561 Ταχυδρομική μονάδα στρατού έμεινε στο Stone Staffordshire στις 24 Ιουνίου 1944
Stone, Worcestershire, Ηνωμένο Βασίλειο
Stone, Worcestershire
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Επισκέψεις186
561 Ταχυδρομική μονάδα στρατού έμεινε στο Stone Worcestershire στις 20 Μαρτίου 1944