552 Ταχυδρομική μονάδα στρατού (ΗΠΑ)RSS

552 Ταχυδρομική μονάδα στρατού (ΗΠΑ)
Απόκρυψη χάρτη
Plympton, Devonshire, Ηνωμένο Βασίλειο
Πλύμπτον, Ντέβονσαϊρ
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Η τοποθεσία είναι σε αυτήν την περιοχή
Επισκέψεις368
552 Ταχυδρομική μονάδα στρατού έμεινε στο Plympton Devonshire στις 10 Αυγούστου 1944
Plympton, Devonshire, Ηνωμένο Βασίλειο
Πλύμπτον, Ντέβονσαϊρ
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Η τοποθεσία είναι σε αυτήν την περιοχή
Επισκέψεις236
552 Ταχυδρομική μονάδα στρατού έμεινε στο Plympton Devonshire στις 17 Μαΐου 1944
Plympton, Devonshire, Ηνωμένο Βασίλειο
Πλύμπτον, Ντέβονσαϊρ
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Η τοποθεσία είναι σε αυτήν την περιοχή
Επισκέψεις222
552 Ταχυδρομική μονάδα στρατού έμεινε στο Plympton Devonshire στις 19 Μαρτίου 1944
Plympton, Devonshire, Ηνωμένο Βασίλειο
Πλύμπτον, Ντέβονσαϊρ
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Η τοποθεσία είναι σε αυτήν την περιοχή
Επισκέψεις166
552 Ταχυδρομική μονάδα στρατού έμεινε στο Plympton Devonshire στις 20 Απριλίου 1944
Plympton, Devonshire, Ηνωμένο Βασίλειο
Πλύμπτον, Ντέβονσαϊρ
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Η τοποθεσία είναι σε αυτήν την περιοχή
Επισκέψεις177
552 Ταχυδρομική μονάδα στρατού έμεινε στο Plympton Devonshire στις 24 Ιουνίου 1944
Plympton, Devonshire, Ηνωμένο Βασίλειο
Πλύμπτον, Ντέβονσαϊρ
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Η τοποθεσία είναι σε αυτήν την περιοχή
Επισκέψεις193
552 Στρατιωτική Ταχυδρομική Μονάδα Type F έμεινε στο Plympton Devonshire στις 07 Νοεμβρίου 1944