506 Αλεξίπτωτο Πεζικό Σύνταγμα (ΗΠΑ)RSS

506 Αλεξίπτωτο Πεζικό Σύνταγμα (ΗΠΑ)
Απόκρυψη χάρτη
Hungerford, Berkshire, Ηνωμένο Βασίλειο
Hungerford, Berkshire
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Η τοποθεσία είναι σε αυτήν την περιοχή
Επισκέψεις183
506 Αλεξίπτωτο Πεζικό Σύνταγμα (-), HQ & HQ Company έμεινε στο Hungerford Berkshire στις 18 Μαρτίου 1944
Littlecote, Wiltshire, Ηνωμένο Βασίλειο
Littlecote, Wiltshire
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Η τοποθεσία είναι σε αυτήν την περιοχή
Επισκέψεις177
506 Αλεξίπτωτο Πεζικό Σύνταγμα (-), HQ & HQ Company έμεινε στο Littlecote Wiltshire στις 16 Μαΐου 1944
Littlecote, Wiltshire, Ηνωμένο Βασίλειο
Littlecote, Wiltshire
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Η τοποθεσία είναι σε αυτήν την περιοχή
Επισκέψεις473
506 Αλεξίπτωτο Πεζικό Σύνταγμα (-), HQ & HQ Company έμεινε στο Littlecote Wiltshire στις 19 Απριλίου 1944
Littlecote, Wiltshire, Ηνωμένο Βασίλειο
Littlecote, Wiltshire
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Η τοποθεσία είναι σε αυτήν την περιοχή
Επισκέψεις219
506 Αλεξίπτωτο Πεζικό Σύνταγμα (-), HQ & HQ Company έμεινε στο Littlecote Wiltshire στις 23 Ιουνίου 1944
Νορμανδία, Γαλλία
Νορμανδία
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Δεν υπάρχει ακόμη κατάσταση
Επισκέψεις257
506 Αλεξίπτωτο Πεζικό Σύνταγμα (ΗΠΑ) προσγειώθηκε D-day στη Νορμανδία Γαλλία
Hungerford, Berkshire, Ηνωμένο Βασίλειο
Hungerford, Berkshire
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Η τοποθεσία είναι σε αυτήν την περιοχή
Επισκέψεις202
Το σύνταγμα πεζικού 506 αλεξίπτωτων έμεινε στο Hungerford Berkshire στις 03 Νοεμβρίου 1944
Hungerford, Berkshire, Ηνωμένο Βασίλειο
Hungerford, Berkshire
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Η τοποθεσία είναι σε αυτήν την περιοχή
Επισκέψεις270
506 αλεξίπτωτο πεζικό σύνταγμα, 1 τάγμα (-), HQ & HQ Company έμεινε στο Hungerford Berkshire στις 18 Μαρτίου 1944
Littlecote, Wiltshire, Ηνωμένο Βασίλειο
Littlecote, Wiltshire
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Η τοποθεσία είναι σε αυτήν την περιοχή
Επισκέψεις200
506 αλεξίπτωτο πεζικό σύνταγμα, 1 τάγμα (-), HQ & HQ Company έμεινε στο Littlecote Wiltshire στις 16 Μαΐου 1944
Littlecote, Wiltshire, Ηνωμένο Βασίλειο
Littlecote, Wiltshire
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Η τοποθεσία είναι σε αυτήν την περιοχή
Επισκέψεις177
506 αλεξίπτωτο πεζικό σύνταγμα, 1 τάγμα (-), HQ & HQ Company έμεινε στο Littlecote Wiltshire στις 19 Απριλίου 1944
Aldbourne, Wiltshire, Ηνωμένο Βασίλειο
Aldbourne, Wiltshire
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Η τοποθεσία είναι σε αυτήν την περιοχή
Επισκέψεις265
506 αλεξίπτωτο πεζικό σύνταγμα, 1 τάγμα, εταιρεία A έμεινε στο Aldbourne Wiltshire στις 16 Μαΐου 1944
Aldbourne, Wiltshire, Ηνωμένο Βασίλειο
Aldbourne, Wiltshire
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Η τοποθεσία είναι σε αυτήν την περιοχή
Επισκέψεις219
506 αλεξίπτωτο πεζικό σύνταγμα, 1 τάγμα, εταιρεία Α έμεινε στο Aldbourne Wiltshire στις 18 Μαρτίου 1944
Aldbourne, Wiltshire, Ηνωμένο Βασίλειο
Aldbourne, Wiltshire
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Η τοποθεσία είναι σε αυτήν την περιοχή
Επισκέψεις240
506 Αλεξίπτωτο Πεζικό Σύνταγμα, 1 Τάγμα, Εταιρεία Α έμεινε στο Aldbourne Wiltshire στις 19 Απριλίου 1944
Aldbourne, Wiltshire, Ηνωμένο Βασίλειο
Aldbourne, Wiltshire
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Η τοποθεσία είναι σε αυτήν την περιοχή
Επισκέψεις321
506 αλεξίπτωτο πεζικό σύνταγμα, 1 τάγμα, εταιρεία Α έμεινε στο Aldbourne Wiltshire στις 23 Ιουνίου 1944
Aldbourne, Wiltshire, Ηνωμένο Βασίλειο
Aldbourne, Wiltshire
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Η τοποθεσία είναι σε αυτήν την περιοχή
Επισκέψεις203
506 αλεξίπτωτο πεζικό σύνταγμα, 1 τάγμα, η εταιρεία Β έμεινε στο Aldbourne Wiltshire στις 16 Μαΐου 1944
Aldbourne, Wiltshire, Ηνωμένο Βασίλειο
Aldbourne, Wiltshire
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Η τοποθεσία είναι σε αυτήν την περιοχή
Επισκέψεις183
506 αλεξίπτωτο πεζικό σύνταγμα, 1 τάγμα, η εταιρεία Β έμεινε στο Aldbourne Wiltshire στις 18 Μαρτίου 1944
Aldbourne, Wiltshire, Ηνωμένο Βασίλειο
Aldbourne, Wiltshire
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Η τοποθεσία είναι σε αυτήν την περιοχή
Επισκέψεις192
506 αλεξίπτωτο πεζικό σύνταγμα, 1 τάγμα, η εταιρεία Β έμεινε στο Aldbourne Wiltshire στις 19 Απριλίου 1944
Aldbourne, Wiltshire, Ηνωμένο Βασίλειο
Aldbourne, Wiltshire
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Η τοποθεσία είναι σε αυτήν την περιοχή
Επισκέψεις228
506 αλεξίπτωτο πεζικό σύνταγμα, 1 τάγμα, η εταιρεία Β έμεινε στο Aldbourne Wiltshire στις 23 Ιουνίου 1944
Ramsbury, Wiltshire, Ηνωμένο Βασίλειο
Ramsbury, Wiltshire
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Η τοποθεσία είναι σε αυτήν την περιοχή
Επισκέψεις199
506 αλεξίπτωτο πεζικό σύνταγμα, 1 τάγμα, εταιρεία C έμεινε στο Ramsbury Wiltshire στις 16 Μαΐου 1944
Ramsbury, Wiltshire, Ηνωμένο Βασίλειο
Ramsbury, Wiltshire
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Η τοποθεσία είναι σε αυτήν την περιοχή
Επισκέψεις232
506 αλεξίπτωτο πεζικό σύνταγμα, 1 τάγμα, η εταιρεία C έμεινε στο Ramsbury Wiltshire στις 18 Μαρτίου 1944
Ramsbury, Wiltshire, Ηνωμένο Βασίλειο
Ramsbury, Wiltshire
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Η τοποθεσία είναι σε αυτήν την περιοχή
Επισκέψεις285
506 αλεξίπτωτο πεζικό σύνταγμα, 1 τάγμα, η εταιρεία C έμεινε στο Ramsbury Wiltshire στις 19 Απριλίου 1944