Προτείνετε αυτήν την καταχώριση στον φίλο σας - 22 Σύνταγμα πεζικού, η εταιρεία Cannon παρέμεινε στο South Brent Devonshire στις 07 Μαΐου 1944