Προτείνετε αυτήν την καταχώριση στον φίλο σας - Ο τεχνικός πέμπτος βαθμός Gilbert Estill (Service #: 35796850) πέθανε στις 1944-12-25