Προτείνετε αυτήν την καταχώριση στον φίλο σας - Ιδιωτικός Elrod Ralph Jr (Υπηρεσία #: 38446353) πέθανε στις 1944-08-02