Προτείνετε αυτήν την καταχώριση στον φίλο σας - Ιδιωτική First Class Harlan Blenis M (Service #: 34788237) πέθανε στις 1944-07-19