Προτείνετε αυτήν την καταχώριση στον φίλο σας - ο Πρώτος Υπολοχαγός Bernzen Frank Jr (Υπηρεσία #: O-738335) πέθανε στις 1944-03-19