Προτείνετε αυτήν την καταχώριση στον φίλο σας - Private Hendricks Norman V (Service #: 13069388) πέθανε στις 1944-06-13