Προτείνετε αυτήν την καταχώριση στον φίλο σας - ο Captain Breen John A (Service #: O1295656) πέθανε στις 1944-06-06