ΥποκαταστήματαRSS

Υποκαταστήματα
Απόκρυψη χάρτη
Zwickau, Γερμανία
Zwickau
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Δεν υπάρχει ακόμη κατάσταση
Επισκέψεις2,592
Υπο-στρατόπεδο του στρατοπέδου συγκέντρωσης Flossenburg στο Zwickau
Zschopau, Γερμανία
Zschopau
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Δεν υπάρχει ακόμη κατάσταση
Επισκέψεις1,118
Υπο-στρατόπεδο του στρατοπέδου συγκέντρωσης Flossenburg στο Zschopau
Zschachwitz, Γερμανία
Zschachwitz
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Δεν υπάρχει ακόμη κατάσταση
Επισκέψεις1,283
Υπο-στρατόπεδο του στρατοπέδου συγκέντρωσης Flossenburg στο Zschachwitz
Zatschke, Γερμανία
Zatschke
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Δεν υπάρχει ακόμη κατάσταση
Επισκέψεις918
Υποσυμπιεστής του στρατοπέδου συγκέντρωσης Flossenburg στο Zatschke
Würzburg, Γερμανία
Würzburg
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Δεν υπάρχει ακόμη κατάσταση
Επισκέψεις1,413
Υποσυμπιεστής του στρατοπέδου συγκέντρωσης Flossenburg στο Würzburg
Wolkenburg, Γερμανία
Wolkenburg
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Δεν υπάρχει ακόμη κατάσταση
Επισκέψεις1,499
Υπο-στρατόπεδο του στρατοπέδου συγκέντρωσης Flossenburg στο Wolkenburg
Witten-Annen, Γερμανία
Γουίτ-Ανν
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Δεν υπάρχει ακόμη κατάσταση
Επισκέψεις1,128
Υπο-στρατόπεδο του στρατοπέδου συγκέντρωσης Flossenburg στο Witten-Annen
Wilischthal, Γερμανία
Γουίλσχαθλ
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Δεν υπάρχει ακόμη κατάσταση
Επισκέψεις1,017
Υπο-στρατόπεδο του στρατοπέδου συγκέντρωσης Flossenburg στο Wilischthal
Venusberg, Γερμανία
Venusberg
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Δεν υπάρχει ακόμη κατάσταση
Επισκέψεις1,567
Υπο-στρατόπεδο του στρατοπέδου συγκέντρωσης Flossenburg στο Venusberg
Theresienstadt, Τσεχία
Theresienstadt
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Δεν υπάρχει ακόμη κατάσταση
Επισκέψεις945
Υποσυμπιεστής του στρατοπέδου συγκέντρωσης Flossenburg στο Theresienstadt
Stulln, Γερμανία
Στίλν
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Δεν υπάρχει ακόμη κατάσταση
Επισκέψεις1,013
Υπο-στρατόπεδο του στρατοπέδου συγκέντρωσης Flossenburg στο Stulln
St. Oetzen Sachsen, Γερμανία
Σαιντσενία
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Δεν υπάρχει ακόμη κατάσταση
Επισκέψεις1,063
Υπο-στρατόπεδο του στρατοπέδου συγκέντρωσης Flossenburg στο St. Oetzen
St. Georgenthal, Γερμανία
Άγιος Γεώργενταλ
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Δεν υπάρχει ακόμη κατάσταση
Επισκέψεις1,368
Υπο-στρατόπεδο του στρατοπέδου συγκέντρωσης Flossenburg στο St. Georgenthal
Stein-Schönau, Γερμανία
Stein-Schönau
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Δεν υπάρχει ακόμη κατάσταση
Επισκέψεις987
Υπο-στρατόπεδο του στρατοπέδου συγκέντρωσης Flossenburg στο Stein-Schönau
Siegmar-Schönau, Γερμανία
Siegmar-Schönau
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Δεν υπάρχει ακόμη κατάσταση
Επισκέψεις1,304
Υπο-στρατόπεδο του στρατοπέδου συγκέντρωσης Flossenburg στο Siegmar-Schönau
Seifhennersdorf, Γερμανία
Seifhennersdorf
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Δεν υπάρχει ακόμη κατάσταση
Επισκέψεις1,263
Υποσυμπιεστής του στρατοπέδου συγκέντρωσης Flossenburg στο Seifhennersdorf
Schönheide, Γερμανία
Schönheide
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Δεν υπάρχει ακόμη κατάσταση
Επισκέψεις951
Υποσυμπιεστής του στρατοπέδου συγκέντρωσης Flossenburg στο Schönheide
Schlackenwerth, Τσεχία
Τιμή σκωρίας
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Δεν υπάρχει ακόμη κατάσταση
Επισκέψεις913
Υπο-στρατόπεδο του στρατοπέδου συγκέντρωσης Flossenburg στο Schlackenwerth
Saal / Donau, Γερμανία
Saal / Donau
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Δεν υπάρχει ακόμη κατάσταση
Επισκέψεις893
Υπο-στρατόπεδο του στρατοπέδου συγκέντρωσης Flossenburg στο Saal / Donau
Rochlitz, Γερμανία
Rochlitz
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Δεν υπάρχει ακόμη κατάσταση
Επισκέψεις890
Υπο-στρατόπεδο του στρατοπέδου συγκέντρωσης Flossenburg στο Rochlitz