Στρατόπεδα συγκέντρωσηςRSS

Στρατόπεδα συγκέντρωσης

Στρατόπεδα συγκέντρωσης

Απόκρυψη χάρτη
Esterwegen, Γερμανία
Έστεργκεν
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Δεν υπάρχει ακόμη κατάσταση
Επισκέψεις1,576
Στρατόπεδο συγκέντρωσης Esterwegen
Steile Oever, Ommen, Ολλανδία
Ωμίν
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Δεν υπάρχει ακόμη κατάσταση
Επισκέψεις908
Abterode (BMW Eisenach), Γερμανία
Abterode (BMW Eisenach)
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Δεν υπάρχει ακόμη κατάσταση
Επισκέψεις1,691
Abterode (BMW Eisenach)
Ζακοπάνε, Πολωνία
Ζακοπάνε
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Δεν υπάρχει ακόμη κατάσταση
Επισκέψεις859
Ζακοπάνε
Zabiwoko, Πολωνία
Εχει πλάκα
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Δεν υπάρχει ακόμη κατάσταση
Επισκέψεις1,091
Εχει πλάκα
Wieliczka, Πολωνία
Wieliczka
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Δεν υπάρχει ακόμη κατάσταση
Επισκέψεις727
Wieliczka
Stutthof, Πολωνία
Stutthof
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Δεν υπάρχει ακόμη κατάσταση
Επισκέψεις714
Stutthof
Sobibor, Πολωνία
Σόμπιμπορ
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Δεν υπάρχει ακόμη κατάσταση
Επισκέψεις768
Σόμπιμπορ
Schokken, Πολωνία
Σκόκεν
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Δεν υπάρχει ακόμη κατάσταση
Επισκέψεις751
Σκόκεν
Radom, Πολωνία
Radom
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Δεν υπάρχει ακόμη κατάσταση
Επισκέψεις811
Radom
Radogosz, Πολωνία
Radogosz
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Δεν υπάρχει ακόμη κατάσταση
Επισκέψεις752
Radogosz
Pustkow, Πολωνία
Χερσότοπος
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Δεν υπάρχει ακόμη κατάσταση
Επισκέψεις739
Χερσότοπος
Poniatowa, Πολωνία
Πονιάτοβα
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Δεν υπάρχει ακόμη κατάσταση
Επισκέψεις667
Πονιάτοβα
Plaszow, Πολωνία
Plaszow
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Δεν υπάρχει ακόμη κατάσταση
Επισκέψεις653
Plaszow
Pawiak, Πολωνία
Pawiak
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Δεν υπάρχει ακόμη κατάσταση
Επισκέψεις682
Pawiak
Mielec, Πολωνία
Mielec
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Δεν υπάρχει ακόμη κατάσταση
Επισκέψεις681
Mielec
Czwartaki, Πολωνία
Τζουαρτάκη
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Δεν υπάρχει ακόμη κατάσταση
Επισκέψεις839
Τζουαρτάκη
Lwow, Πολωνία
Λουόβ
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Δεν υπάρχει ακόμη κατάσταση
Επισκέψεις672
Λουόβ
Λούμπλιν, Πολωνία
Lublin
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Δεν υπάρχει ακόμη κατάσταση
Επισκέψεις648
Lublin
Kulmhof, Πολωνία
Kulmhof
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Δεν υπάρχει ακόμη κατάσταση
Επισκέψεις729
Kulmhof