Προτείνετε αυτήν την καταχώριση στον φίλο σας - Το 111 General Hospital έμεινε στο Daglingworth Gloucestershire στις 05 Σεπτεμβρίου 1944