Προτείνετε αυτήν την καταχώριση στον φίλο σας - 5 νοσοκομικά τρένα έμειναν στο Malvern Wells Worcestershire στις 02 Νοεμβρίου 1944