Προτείνετε αυτήν την καταχώριση στον φίλο σας - Η εταιρεία 623 Engineer Light Equipment παρέμεινε στο Wokingham Berkshire στις 19 Μαΐου 1944