442 Μηχανική αποθήκη βάσης (ΗΠΑ)RSS

442 Μηχανική αποθήκη βάσης (ΗΠΑ)
Απόκρυψη χάρτη
Westbury, Wiltshire, Ηνωμένο Βασίλειο
Westbury, Wiltshire
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Η τοποθεσία είναι σε αυτήν την περιοχή
Επισκέψεις228
Η 442 Engineer Base Depot Company έμεινε στο Westbury Wiltshire στις 04 Αυγούστου 1944
Westbury, Wiltshire, Ηνωμένο Βασίλειο
Westbury, Wiltshire
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Η τοποθεσία είναι σε αυτήν την περιοχή
Επισκέψεις256
Η 442 Engineer Base Depot Company έμεινε στο Westbury Wiltshire στις 15 Μαρτίου 1944
Westbury, Wiltshire, Ηνωμένο Βασίλειο
Westbury, Wiltshire
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Η τοποθεσία είναι σε αυτήν την περιοχή
Επισκέψεις228
Η 442 Engineer Base Depot Company έμεινε στο Westbury Wiltshire στις 15 Μαΐου 1944
Westbury, Wiltshire, Ηνωμένο Βασίλειο
Westbury, Wiltshire
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Η τοποθεσία είναι σε αυτήν την περιοχή
Επισκέψεις230
Η 442 Engineer Base Depot Company έμεινε στο Westbury Wiltshire στις 17 Απριλίου 1944
Westbury, Wiltshire, Ηνωμένο Βασίλειο
Westbury, Wiltshire
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Η τοποθεσία είναι σε αυτήν την περιοχή
Επισκέψεις231
Η 442 Engineer Base Depot Company έμεινε στο Westbury Wiltshire στις 20 Ιουνίου 1944
Westbury, Wiltshire, Ηνωμένο Βασίλειο
Westbury, Wiltshire
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Η τοποθεσία είναι σε αυτήν την περιοχή
Επισκέψεις212
Η 442 Engineer Base Depot Company έμεινε στο Westbury Wiltshire στις 28 Οκτωβρίου 1944