Προτείνετε αυτήν την καταχώριση στον φίλο σας - Το αρχηγείο του Συντάγματος Γενικής Υπηρεσίας Μηχανικού 366 έμεινε στο Abergavenny, Monmouthshire στις 29 Απριλίου 1944