Προτείνετε αυτήν την καταχώριση στον φίλο σας - 1793 Ομάδα Μηχανικών Χυτηρίου στο Sudbury Derby Derbyshire στις 13 Ιουλίου 1944