Προτείνετε αυτήν την καταχώριση στον φίλο σας - 121 Engineer Combat Battalion, HQ Service Company έμεινε στο Wadebridge Cornwall στις 03 Μαΐου 1944