819 Μηχανικό τάγμα (ΗΠΑ): Όλες οι λίστες 

Αποτελέσματα 1 - 20 των 20 Αυτή η κατηγορία · Όλες οι καταχωρήσεις
καταχωρήσεις φίλτρο ...
Απόκρυψη χάρτη
Watton, Norfolk, Ηνωμένο Βασίλειο
Watton, Norfolk
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Επισκέψεις185
819 τάγμα μηχανικού (αεροπορίας) (-), η έδρα έμεινε στο Watton Norfolk στις 24 Απριλίου 1944
Watton, Norfolk, Ηνωμένο Βασίλειο
Watton, Norfolk
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Επισκέψεις626
819 Τάγμα Μηχανικού (Αεροπορίας) (-), η έδρα έμεινε στο Watton Norfolk στις 25 Μαρτίου 1944
Cokethorpe, Oxfordshire, Ηνωμένο Βασίλειο
Cokethorpe, Oxfordshire
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Επισκέψεις227
819 Τάγμα Μηχανικού (Αεροπορίας), Εταιρεία Α έμεινε στο Cokethorpe Oxfordshire στις 21 Μαΐου 1944
Watton, Norfolk, Ηνωμένο Βασίλειο
Watton, Norfolk
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Επισκέψεις205
819 Τάγμα Μηχανικού (Αεροπορίας), Εταιρεία Α έμεινε στο Watton Norfolk στις 24 Απριλίου 1944
Watton, Norfolk, Ηνωμένο Βασίλειο
Watton, Norfolk
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Επισκέψεις197
819 Τάγμα Μηχανικού (Αεροπορίας), Εταιρεία Α έμεινε στο Watton Norfolk στις 25 Μαρτίου 1944
Cokethorpe, Oxfordshire, Ηνωμένο Βασίλειο
Cokethorpe, Oxfordshire
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Επισκέψεις199
819 Τάγμα μηχανικού (Αεροπορίας), Εταιρεία Α, Το Αποσπάσιμο Β έμεινε στο Cokethorpe Oxfordshire στις 21 Μαΐου 1944
Cokethorpe, Oxfordshire, Ηνωμένο Βασίλειο
Cokethorpe, Oxfordshire
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Επισκέψεις189
819 τάγμα μηχανικού (αεροπορίας), η εταιρεία Β έμεινε στο Cokethorpe Oxfordshire στις 21 Μαΐου 1944
Watton, Norfolk, Ηνωμένο Βασίλειο
Watton, Norfolk
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Επισκέψεις204
819 τάγμα μηχανικού (αεροπορίας), η εταιρεία Β έμεινε στο Watton Norfolk στις 24 Απριλίου 1944
Watton, Norfolk, Ηνωμένο Βασίλειο
Watton, Norfolk
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Επισκέψεις444
819 τάγμα μηχανικού (αεροπορίας), η εταιρεία Β έμεινε στο Watton Norfolk στις 25 Μαρτίου 1944
Cokethorpe, Oxfordshire, Ηνωμένο Βασίλειο
Cokethorpe, Oxfordshire
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Επισκέψεις217
819 τάγμα μηχανικού (αεροπορίας), η εταιρεία C έμεινε στο Cokethorpe Oxfordshire στις 21 Μαΐου 1944
Honington, Suffolk, West, Ηνωμένο Βασίλειο
Honington, Suffolk, West
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Επισκέψεις211
819 τάγμα μηχανικού (αεροπορίας), η εταιρεία C έμεινε στο Honington Suffolk, West στις 24 Απριλίου 1944
Honington, Suffolk, West, Ηνωμένο Βασίλειο
Honington, Suffolk, West
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Επισκέψεις270
819 τάγμα μηχανικού (αεροπορίας), εταιρεία C έμεινε στο Honington Suffolk, West στις 25 Μαρτίου 1944
Cokethorpe, Oxfordshire, Ηνωμένο Βασίλειο
Cokethorpe, Oxfordshire
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Επισκέψεις187
819 τάγμα μηχανικού (αεροπορίας), έδρα έμεινε στο Cokethorpe Oxfordshire στις 21 Μαΐου 1944
Cokethorpe, Oxfordshire, Ηνωμένο Βασίλειο
Cokethorpe, Oxfordshire
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Επισκέψεις221
819 τάγμα μηχανικού (αεροπορίας), έδρα έμεινε στο Cokethorpe Oxfordshire στις 28 Ιουνίου 1944
Cokethorpe, Oxfordshire, Ηνωμένο Βασίλειο
Cokethorpe, Oxfordshire
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Επισκέψεις203
819 Τάγμα Μηχανικού (Αεροπορίας), HQ & Service Company έμεινε στο Cokethorpe Oxfordshire στις 21 Μαΐου 1944
Watton, Norfolk, Ηνωμένο Βασίλειο
Watton, Norfolk
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Επισκέψεις196
Το 819 Engineer (Aviation) Batalion, HQ & Service Company έμεινε στο Watton Norfolk στις 24 Απριλίου 1944
Watton, Norfolk, Ηνωμένο Βασίλειο
Watton, Norfolk
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Επισκέψεις180
819 Τάγμα Μηχανικών (Αεροπορίας), HQ & Service Company έμεινε στο Watton Norfolk στις 25 Μαρτίου 1944
Cokethorpe, Oxfordshire, Ηνωμένο Βασίλειο
Cokethorpe, Oxfordshire
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Επισκέψεις211
819 Τάγμα Μηχανικού (Αεροπορίας), Ιατρικό Τμήμα έμεινε στο Cokethorpe Oxfordshire στις 21 Μαΐου 1944
Watton, Norfolk, Ηνωμένο Βασίλειο
Watton, Norfolk
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Επισκέψεις202
819 τάγμα μηχανικού (αεροπορίας), ιατρικό τμήμα παρέμεινε στο Watton Norfolk στις 24 Απριλίου 1944
Watton, Norfolk, Ηνωμένο Βασίλειο
Watton, Norfolk
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Επισκέψεις195
819 Τάγμα Μηχανικού (Αεροπορίας), Ιατρικό Τμήμα έμεινε στο Watton Norfolk στις 25 Μαρτίου 1944