Απόκρυψη χάρτη
Audouville-la-Hubert, Γαλλία
Audouville-la-Hubert
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Η τοποθεσία βρίσκεται σε μια (κοντά στην πόλη) πόλη ή κωμόπολη
Επισκέψεις3,387
Hiesville, Γαλλία
Χισβίλ
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Η τοποθεσία βρίσκεται σε μια (κοντά στην πόλη) πόλη ή κωμόπολη
Επισκέψεις2,736
Sainte-Marie-du-Mont, Γαλλία
Sainte-Marie-du-Mont
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Η τοποθεσία βρίσκεται σε μια (κοντά στην πόλη) πόλη ή κωμόπολη
Επισκέψεις2,913
Barneville, Γαλλία
Μπαρνβίλ
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Η τοποθεσία βρίσκεται σε μια (κοντά στην πόλη) πόλη ή κωμόπολη
Επισκέψεις1,447
Παραλία Γιούτα, Γαλλία
Παραλία Γιούτα
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Η τοποθεσία είναι σε αυτήν την περιοχή
Επισκέψεις1,574
Vire, Γαλλία
Vire
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Πολλές τοποθεσίες
Επισκέψεις1,102
9 Τμήμα Πεζικού στο Mortain / Fontenermont / Vire
Rânes (Orne), Γαλλία
Ράνες (Ορν)
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Πολλές τοποθεσίες
Επισκέψεις1,204
9 Τμήμα Πεζικού (ΗΠΑ) στο Rânes / Beauvain / Orne
Yvetot-Bocage, Γαλλία
Yvetot-Bocage
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Πολλές τοποθεσίες
Επισκέψεις1,316
9 Πεζικό Division (ΗΠΑ) στο Yvetot-Bocage
Yvetot-Bocage, Γαλλία
Yvetot-Bocage
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Η τοποθεσία βρίσκεται σε μια (κοντά στην πόλη) πόλη ή κωμόπολη
Επισκέψεις1,508
Collins, Bradley, Rigdway, Taylor, Barton στο Yvetot και Cherbourg
Marigny Normandy, Γαλλία
Μαρίνι Νορμανδία
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Η τοποθεσία βρίσκεται σε μια (κοντά στην πόλη) πόλη ή κωμόπολη
Επισκέψεις1,606
Schwarzenau, Γερμανία
Σβαρτζένου
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Η τοποθεσία βρίσκεται σε μια (κοντά στην πόλη) πόλη ή κωμόπολη
Επισκέψεις1,149
9 Κεντρικό τμήμα πεζικού (ΗΠΑ) στο Schwarzenau
Kothen Saxony, Γερμανία
Kothen Saxony
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Δεν υπάρχει ακόμη κατάσταση
Επισκέψεις1,020
9 Τμήμα Πεζικού (ΗΠΑ) Kothen
Pansfelde Saxony, Γερμανία
Πάνσφελντ Σαξονίας
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Δεν υπάρχει ακόμη κατάσταση
Επισκέψεις1,054
9 Πεζικό Division (ΗΠΑ) Pansfelde
Wippra Saxony, Γερμανία
Wippra Saxony
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Δεν υπάρχει ακόμη κατάσταση
Επισκέψεις1,310
9 Πεζικό τμήμα (ΗΠΑ) Wippra
Uftrungen, Σαξωνία, Γερμανία
Uftrungen, Σαξωνία
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Δεν υπάρχει ακόμη κατάσταση
Επισκέψεις1,419
9 Τμήμα Πεζικού (ΗΠΑ) Uftrungen
Niel, Rheinland, Γερμανία
Niel, Ρηνανία
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Δεν υπάρχει ακόμη κατάσταση
Επισκέψεις1,153
9 Πεζικό τμήμα (ΗΠΑ) Niel
Obersteinbach, Hessen-Nassau, Γερμανία
Obersteinbach, Hessen-Nassau
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Δεν υπάρχει ακόμη κατάσταση
Επισκέψεις1,109
9 Τμήμα Πεζικού (ΗΠΑ) Obersteinbach
Niedersfeld, Γερμανία
Νίντερσφελντ
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Δεν υπάρχει ακόμη κατάσταση
Επισκέψεις1,127
9 Τμήμα Πεζικού (ΗΠΑ) Niedersfeld
Hallenberg, Γερμανία
Χάλενμπεργκ
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Δεν υπάρχει ακόμη κατάσταση
Επισκέψεις1,043
9 Τμήμα Πεζικού (ΗΠΑ) Hallenberg
Kirchvers, Γερμανία
Κίρχβερς
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Δεν υπάρχει ακόμη κατάσταση
Επισκέψεις924
9 Τμήμα πεζικού (ΗΠΑ) Kirchvers