5 Τμήμα Πεζικού (ΗΒ)RSS

5 Τμήμα Πεζικού (ΗΒ)
Απόκρυψη χάρτη
Dunkirk, Γαλλία
Δουγκέρκη
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Η τοποθεσία βρίσκεται σε μια (κοντά στην πόλη) πόλη ή κωμόπολη
Επισκέψεις1,214
5 Το τμήμα πεζικού (ΗΒ) αποσύρεται από τη Γαλλία