5 Καναδική (τεθωρακισμένη) κατηγορία RSS

5 Καναδική (τεθωρακισμένη) κατηγορία

5η Καναδική (Τεθωρακισμένη) Διεύθυνση

Απόκρυψη χάρτη
Dorpsstraat 1, 6731, Otterlo, Ολλανδία
Όττερλο
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Δεν υπάρχει ακόμη κατάσταση
Επισκέψεις829
Johan van den Kornputplein 10, Delfzijl, Ολλανδία
Delfzijl
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Δεν υπάρχει ακόμη κατάσταση
Επισκέψεις810
5η Καναδική (Τεθωρακισμένη) απελευθέρωση του Delfzijl 10η ημέρα
Johan van den Kornputplein 10, Delfzijl, Ολλανδία
Delfzijl
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Δεν υπάρχει ακόμη κατάσταση
Επισκέψεις909
5η Καναδική (Τεθωρακισμένη) απελευθέρωση του Delfzijl 9η ημέρα
Johan van den Kornputplein 10, Delfzijl, Ολλανδία
Delfzijl
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Δεν υπάρχει ακόμη κατάσταση
Επισκέψεις1,227
5η Καναδική (Τεθωρακισμένη) απελευθέρωση του Delfzijl 8η ημέρα
Johan van den Kornputplein 10, Delfzijl, Ολλανδία
Delfzijl
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Δεν υπάρχει ακόμη κατάσταση
Επισκέψεις1,074
5η Καναδική (Τεθωρακισμένη) απελευθέρωση του Delfzijl 7η ημέρα
Johan van den Kornputplein 10, Delfzijl, Ολλανδία
Delfzijl
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Δεν υπάρχει ακόμη κατάσταση
Επισκέψεις981
5η Καναδική (Τεθωρακισμένη) απελευθέρωση του Delfzijl 6η ημέρα
Johan van den Kornputplein 10, Delfzijl, Ολλανδία
Delfzijl
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Δεν υπάρχει ακόμη κατάσταση
Επισκέψεις1,094
5η Καναδική (Τεθωρακισμένη) απελευθέρωση του Delfzijl 5η ημέρα
Johan van den Kornputplein 10, Delfzijl, Ολλανδία
Delfzijl
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Δεν υπάρχει ακόμη κατάσταση
Επισκέψεις968
5η Καναδική (Τεθωρακισμένη) απελευθέρωση του Delfzijl 4η ημέρα
Johan van den Kornputplein 10, Delfzijl, Ολλανδία
Delfzijl
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Δεν υπάρχει ακόμη κατάσταση
Επισκέψεις993
5η Καναδική (Τεθωρακισμένη) απελευθέρωση του Delfzijl 3η ημέρα
Johan van den Kornputplein 10, Delfzijl, Ολλανδία
Delfzijl
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Δεν υπάρχει ακόμη κατάσταση
Επισκέψεις1,020
5η Καναδική (Τεθωρακισμένη) απελευθέρωση του Delfzijl 2η ημέρα
Johan van den Kornputplein 10, Delfzijl, Ολλανδία
Delfzijl
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Δεν υπάρχει ακόμη κατάσταση
Επισκέψεις1,134
Otterlo, Ολλανδία
Όττερλο
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Δεν υπάρχει ακόμη κατάσταση
Επισκέψεις1,018
5ο Καναδικό (Τεθωρακισμένο) τμήμα και ένας φυλακισμένος Τζέρι
Ede, Ολλανδία
Ede
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Δεν υπάρχει ακόμη κατάσταση
Επισκέψεις1,017
5η Καναδική (Τεθωρακισμένη) απελευθέρωση της Ede