Απόκρυψη χάρτη
Tavistock, Devon, Ηνωμένο Βασίλειο
Τάισιστοκ, Ντέβον
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Η τοποθεσία βρίσκεται σε μια (κοντά στην πόλη) πόλη ή κωμόπολη
Επισκέψεις1,154
35 Κεντρικά γραφεία τμήματος πεζικού (ΗΠΑ) στο Tavistock, Devon
Artenay Loiret, Γαλλία
Artenay Loiret
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Δεν υπάρχει ακόμη κατάσταση
Επισκέψεις982
35 Κεντρικά γραφεία τμήματος πεζικού (ΗΠΑ) στο Artenay
Dohren, Brunswick, Γερμανία
Dohren, Brunswick
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Δεν υπάρχει ακόμη κατάσταση
Επισκέψεις960
35 Τμήμα Πεζικού (ΗΠΑ) Ντόρεν
Tangerhutte, Γερμανία
Tangerhutte
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Δεν υπάρχει ακόμη κατάσταση
Επισκέψεις1,272
35 Τμήμα Πεζικού (ΗΠΑ) Tangerhutte
Burgstall, Γερμανία
Μπούργκσταλ
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Δεν υπάρχει ακόμη κατάσταση
Επισκέψεις972
35 Πεζικό Division (ΗΠΑ) Burgstall
Grasleben, Γερμανία
Γκράσλεμπεν
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Δεν υπάρχει ακόμη κατάσταση
Επισκέψεις966
35 Τμήμα Πεζικού (ΗΠΑ) Grasleben
Herne, Γερμανία
Herne
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Δεν υπάρχει ακόμη κατάσταση
Επισκέψεις875
35 Τμήμα Πεζικού (ΗΠΑ) Herne
Buer, Γερμανία
Buer
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Δεν υπάρχει ακόμη κατάσταση
Επισκέψεις918
35 Τμήμα Πεζικού (ΗΠΑ) Buer
Dinslaken, Γερμανία
Dinslaken
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Δεν υπάρχει ακόμη κατάσταση
Επισκέψεις999
35 Τμήμα Πεζικού (ΗΠΑ) Dinslaken
Kaldenkirchen, Γερμανία
Καλντενκίρχεν
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Δεν υπάρχει ακόμη κατάσταση
Επισκέψεις652
35 Τμήμα Πεζικού (ΗΠΑ) Kaldenkirchen
Lintfort, Γερμανία
Λίνφορτ
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Δεν υπάρχει ακόμη κατάσταση
Επισκέψεις1,022
35 Τμήμα Πεζικού (ΗΠΑ) Λίντφορτ
Nieukerk, Γερμανία
Νιούκερκ
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Δεν υπάρχει ακόμη κατάσταση
Επισκέψεις990
35 Τμήμα Πεζικού (ΗΠΑ) Nieukerk
Venlo, Ολλανδία
Venlo
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Δεν υπάρχει ακόμη κατάσταση
Επισκέψεις1,752
35 Τμήμα Πεζικού (ΗΠΑ) Venlo
Kaldenkirchen, Γερμανία
Καλντενκίρχεν
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Δεν υπάρχει ακόμη κατάσταση
Επισκέψεις1,293
35 Τμήμα Πεζικού (ΗΠΑ) Kaldenkirchen
Wassenberg, Γερμανία
Wassenberg
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Δεν υπάρχει ακόμη κατάσταση
Επισκέψεις923
35 Τμήμα Πεζικού (ΗΠΑ) Wassenberg
Oberbruch, Γερμανία
Oberbruch
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Δεν υπάρχει ακόμη κατάσταση
Επισκέψεις956
35 Τμήμα Πεζικού (ΗΠΑ) Oberbruch
Gangelt, Γερμανία
Γκάνγκελτ
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Δεν υπάρχει ακόμη κατάσταση
Επισκέψεις1,033
35 Τμήμα Πεζικού (ΗΠΑ) Gangelt
Ekkelrade, Ολλανδία
Εκκλάρεντ
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Δεν υπάρχει ακόμη κατάσταση
Επισκέψεις966
35 Τμήμα Πεζικού (ΗΠΑ) Ekkelrade
Lacroix-sur-Meuse Meuse, Γαλλία
Lacroix-sur-Meuse Meuse
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Δεν υπάρχει ακόμη κατάσταση
Επισκέψεις884
35 Τμήμα Πεζικού (ΗΠΑ) Lacroix-sur-Meuse
Diefenbach Moselle, Γαλλία
Ντέφενμπαχ Μοζέλα
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Δεν υπάρχει ακόμη κατάσταση
Επισκέψεις899
35 Τμήμα Πεζικού (ΗΠΑ) Diefenbach