3 Καναδική Διεύθυνση Πεζικού: Όλες οι καταχωρήσεις 

Αποτελέσματα 1 - 20 των 128 Αυτή η κατηγορία · Όλες οι καταχωρήσεις
καταχωρήσεις φίλτρο ...
Απόκρυψη χάρτη
Ardenne Abbey, Γαλλία
Αβαείο της Αρδέννης
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Η τοποθεσία είναι σε αυτήν την περιοχή
Επισκέψεις85
1 Το Regina Rifle Regiment 9 Ιουλίου
Authie από τη Γαλλία
Authie
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Η τοποθεσία βρίσκεται σε μια (κοντά στην πόλη) πόλη ή κωμόπολη
Επισκέψεις109
Chateau 14740 Thue et Mue, Γαλλία
Château 14740 Thue et Mue
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Η τοποθεσία είναι σε αυτήν την περιοχή
Επισκέψεις89
1 Το Regina Rifle Regiment 7 Ιουλίου
Chateau 14740 Thue et Mue, Γαλλία
Château 14740 Thue et Mue
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Η τοποθεσία είναι σε αυτήν την περιοχή
Επισκέψεις92
1 Το Regina Rifle Regiment 6 Ιουλίου
Chateau 14740 Thue et Mue, Γαλλία
Château 14740 Thue et Mue
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Η τοποθεσία είναι σε αυτήν την περιοχή
Επισκέψεις90
1 Το Regina Rifle Regiment 5 Ιουλίου
Chateau 14740 Thue et Mue, Γαλλία
Château 14740 Thue et Mue
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Η τοποθεσία είναι σε αυτήν την περιοχή
Επισκέψεις80
1 Το Regina Rifle Regiment 4 Ιουλίου
Chateau 14740 Thue et Mue, Γαλλία
Château 14740 Thue et Mue
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Η τοποθεσία είναι σε αυτήν την περιοχή
Επισκέψεις94
1 Το Regina Rifle Regiment στις 3 Ιουλίου
Chateau 14740 Thue et Mue, Γαλλία
Château 14740 Thue et Mue
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Η τοποθεσία είναι σε αυτήν την περιοχή
Επισκέψεις94
1 Το Regina Rifle Regiment 2 Ιουλίου
Chateau 14740 Thue et Mue, Γαλλία
Château 14740 Thue et Mue
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Η τοποθεσία είναι σε αυτήν την περιοχή
Επισκέψεις94
1 Το Regina Rifle Regiment 1 Ιουλίου
Bray, 14740 Secqueville-en-Bessin, Γαλλία
14740 Secqueville-en-Bessin
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Η τοποθεσία είναι σε αυτήν την περιοχή
Επισκέψεις97
Bray, 14740 Secqueville-en-Bessin, Γαλλία
14740 Secqueville-en-Bessin
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Η τοποθεσία είναι σε αυτήν την περιοχή
Επισκέψεις87
1 Το σύνταγμα Regina Rifle 29 Ιουνίου
Bray, 14740 Secqueville-en-Bessin
14740 Secqueville-en-Bessin
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Η τοποθεσία είναι σε αυτήν την περιοχή
Επισκέψεις126
1 Το σύνταγμα Regina Rifle 28 Ιουνίου
Bray, 14740 Secqueville-en-Bessin
14740 Secqueville-en-Bessin
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Η τοποθεσία είναι σε αυτήν την περιοχή
Επισκέψεις88
1 Το σύνταγμα Regina Rifle 27 Ιουνίου
Bray, 14740 Secqueville-en-Bessin, Γαλλία
14740 Secqueville-en-Bessin
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Η τοποθεσία είναι σε αυτήν την περιοχή
Επισκέψεις96
Bray, 14740 Secqueville-en-Bessin
14740 Secqueville-en-Bessin
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Η τοποθεσία είναι σε αυτήν την περιοχή
Επισκέψεις97
1 Το σύνταγμα Regina Rifle 25 Ιουνίου
Bray, 14740 Secqueville-en-Bessin, Γαλλία
14740 Secqueville-en-Bessin
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Η τοποθεσία είναι σε αυτήν την περιοχή
Επισκέψεις284
1 Το σύνταγμα Regina Rifle 24 Ιουνίου
Bray, 14740 Secqueville-en-Bessin, Γαλλία
14740 Secqueville-en-Bessin
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Η τοποθεσία είναι σε αυτήν την περιοχή
Επισκέψεις173
1 Το σύνταγμα Regina Rifle 23 Ιουνίου
Bray, 14740 Secqueville-en-Bessin
14740 Secqueville-en-Bessin
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Η τοποθεσία είναι σε αυτήν την περιοχή
Επισκέψεις90
1 Το σύνταγμα Regina Rifle 22 Ιουνίου
Bray, 14740 Secqueville-en-Bessin
14740 Secqueville-en-Bessin
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Η τοποθεσία είναι σε αυτήν την περιοχή
Επισκέψεις91
1 Το σύνταγμα Regina Rifle 21 Ιουνίου
Bray, 14740 Secqueville-en-Bessin
14740 Secqueville-en-Bessin
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Η τοποθεσία είναι σε αυτήν την περιοχή
Επισκέψεις80
1 Το σύνταγμα Regina Rifle 20 Ιουνίου