Απόκρυψη χάρτη
Νορμανδία, Γαλλία
Νορμανδία
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Η τοποθεσία είναι σε αυτήν την περιοχή
Επισκέψεις981
29 Το πεζικό τμήμα (ΗΠΑ) προσγειώθηκε την D-day στη Νορμανδία Γαλλία
Isigny-sur-Mer, Γαλλία
Isigny-sur-Mer
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Η τοποθεσία είναι σε αυτήν την περιοχή
Επισκέψεις2,981
Saint-Lô, Γαλλία
Saint-Lo
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Η τοποθεσία βρίσκεται σε μια (κοντά στην πόλη) πόλη ή κωμόπολη
Επισκέψεις1,808
Ποταμός Έλβα, Γερμανία
Έμπε ποτάμι
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Δεν υπάρχει ακόμη κατάσταση
Επισκέψεις2,995
Ποταμός Έλβα έως τις 4 Μαΐου 17η ημέρα
Ποταμός Έλβα, Γερμανία
Έμπε ποτάμι
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Αναζήτηση περιοχής άνω των 10 χιλιομέτρων
Επισκέψεις1,478
Ποταμός Έλβα έως τις 4 Μαΐου 16η ημέρα
Ποταμός Έλβα, Γερμανία
Έμπε ποτάμι
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Δεν υπάρχει ακόμη κατάσταση
Επισκέψεις1,225
Ποταμός Έλβα έως τις 4 Μαΐου 15η ημέρα
Ποταμός Έλβα, Γερμανία
Έμπε ποτάμι
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Δεν υπάρχει ακόμη κατάσταση
Επισκέψεις1,238
Ποταμός Έλβα έως τις 4 Μαΐου 14η ημέρα
Ποταμός Έλβα, Γερμανία
Έμπε ποτάμι
Πόλη | Περιοχή
Συντεταγμένη κατάστασης Δεν υπάρχει ακόμη κατάσταση
Επισκέψεις2,836
Ποταμός Έλβα έως τις 4 Μαΐου 13η ημέρα
Ποταμός Έλβα, Γερμανία
Έμπε ποτάμι
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Δεν υπάρχει ακόμη κατάσταση
Επισκέψεις1,217
Ποταμός Έλβα έως τις 4 Μαΐου 12η ημέρα
Ποταμός Έλβα, Γερμανία
Έμπε ποτάμι
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Δεν υπάρχει ακόμη κατάσταση
Επισκέψεις1,276
Ποταμός Έλβα έως τις 4 Μαΐου 11η ημέρα
Ποταμός Έλβα, Γερμανία
Έμπε ποτάμι
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Δεν υπάρχει ακόμη κατάσταση
Επισκέψεις1,199
Ποταμός Έλβα έως τις 4 Μαΐου 10η ημέρα
Βρέστη, Γαλλία
Brest
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Η τοποθεσία βρίσκεται σε μια (κοντά στην πόλη) πόλη ή κωμόπολη
Επισκέψεις1,431
Απελευθέρωση του Μπρεστ, 25 Αυγούστου έως 18 Σεπτεμβρίου.
Saint-Lô, Γαλλία
Saint-Lo
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Δεν υπάρχει ακόμη κατάσταση
Επισκέψεις2,127
Απελευθέρωση του Saint-Lô
Ποταμός Έλβα, Γερμανία
Έμπε ποτάμι
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Δεν υπάρχει ακόμη κατάσταση
Επισκέψεις754
Ποταμός Έλβα έως τις 4 Μαΐου 9η ημέρα
Ποταμός Έλβα, Γερμανία
Έμπε ποτάμι
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Δεν υπάρχει ακόμη κατάσταση
Επισκέψεις696
Ποταμός Έλβα έως τις 4 Μαΐου 8η ημέρα
Ποταμός Έλβα, Γερμανία
Έμπε ποτάμι
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Δεν υπάρχει ακόμη κατάσταση
Επισκέψεις1,307
Ποταμός Έλβα έως τις 4 Μαΐου 7η ημέρα
Ποταμός Έλβα, Γερμανία
Έμπε ποτάμι
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Δεν υπάρχει ακόμη κατάσταση
Επισκέψεις728
Ποταμός Έλβα έως τις 4 Μαΐου 6η ημέρα
Ποταμός Έλβα, Γερμανία
Έμπε ποτάμι
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Δεν υπάρχει ακόμη κατάσταση
Επισκέψεις673
Ποταμός Έλβα έως τις 4 Μαΐου 5η ημέρα
Ποταμός Έλβα, Γερμανία
Έμπε ποτάμι
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Δεν υπάρχει ακόμη κατάσταση
Επισκέψεις669
Ποταμός Έλβα έως τις 4 Μαΐου 4η ημέρα
Ποταμός Έλβα, Γερμανία
Έμπε ποτάμι
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Δεν υπάρχει ακόμη κατάσταση
Επισκέψεις720
Ποταμός Έλβα έως τις 4 Μαΐου 3η ημέρα