Προτείνετε αυτήν την καταχώριση στον φίλο σας - το Guards Armored Division (UK) συλλαμβάνει τις δύο γέφυρες του Nijmegen