Προτείνετε αυτήν την καταχώριση στον φίλο σας - Τοποθεσίες 82η και 101η αεροπορική προσγείωση στη θέση D-day 181