Η πτώση και το αλεξίπτωτο πηδούν την ημέρα DRSS

Απόκρυψη χάρτη
Avranches, Γαλλία
Αβράνς
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Πολλές τοποθεσίες
Επιχείρηση
  • Τιτανικός 5-6 Ιουνίου
Επισκέψεις1,350
Απορρίμματα φυτών και παραδειγμάτων Avranches
Καέν, Γαλλία
Καέν
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Πολλές τοποθεσίες
Επιχείρηση
  • Τιτανικός 5-6 Ιουνίου
Επισκέψεις1,110
Περιττώματα φυλών και παραδειγμάτων Caen
Ρουάν, Γαλλία
Ρουάν
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Πολλές τοποθεσίες
Επιχείρηση
  • Τιτανικός 5-6 Ιουνίου
Επισκέψεις1,101
Περιττώματα φυλών και παραδειγμάτων Ρουέν
Νορμανδία, Γαλλία
Νορμανδία
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Ακριβής τοποθεσία
Επισκέψεις938
Τοποθεσίες 82η και 101η αεροπορική προσγείωση στη θέση D-day 101
Νορμανδία, Γαλλία
Νορμανδία
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Ακριβής τοποθεσία
Επισκέψεις821
Τοποθεσίες 82η και 101η αεροπορική προσγείωση στη θέση D-day 102
Νορμανδία, Γαλλία
Νορμανδία
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Ακριβής τοποθεσία
Επισκέψεις1,396
Τοποθεσίες 82η και 101η αεροπορική προσγείωση στη θέση D-day 103
Νορμανδία, Γαλλία
Νορμανδία
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Ακριβής τοποθεσία
Επισκέψεις925
Τοποθεσίες 82η και 101η αεροπορική προσγείωση στη θέση D-day 104
Νορμανδία, Γαλλία
Νορμανδία
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Ακριβής τοποθεσία
Επισκέψεις1,273
Τοποθεσίες 82η και 101η αεροπορική προσγείωση στη θέση D-day 105
Νορμανδία, Γαλλία
Νορμανδία
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Ακριβής τοποθεσία
Επισκέψεις935
Τοποθεσίες 82η και 101η αεροπορική προσγείωση στη θέση D-day 106
Νορμανδία, Γαλλία
Νορμανδία
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Ακριβής τοποθεσία
Επισκέψεις1,028
Τοποθεσίες 82η και 101η αεροπορική προσγείωση στη θέση D-day 107
Νορμανδία, Γαλλία
Νορμανδία
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Ακριβής τοποθεσία
Επισκέψεις899
Τοποθεσίες 82η και 101η αεροπορική προσγείωση στη θέση D-day 108
Νορμανδία, Γαλλία
Νορμανδία
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Ακριβής τοποθεσία
Επισκέψεις924
Τοποθεσίες 82η και 101η αεροπορική προσγείωση στη θέση D-day 109
Νορμανδία, Γαλλία
Νορμανδία
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Ακριβής τοποθεσία
Επισκέψεις852
Τοποθεσίες 82η και 101η αεροπορική προσγείωση στη θέση D-day 110
Νορμανδία, Γαλλία
Νορμανδία
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Ακριβής τοποθεσία
Επισκέψεις1,097
Τοποθεσίες 82η και 101η αεροπορική προσγείωση στη θέση D-day 111
Νορμανδία, Γαλλία
Νορμανδία
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Ακριβής τοποθεσία
Επισκέψεις816
Τοποθεσίες 82η και 101η αεροπορική προσγείωση στη θέση D-day 112
Νορμανδία, Γαλλία
Νορμανδία
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Ακριβής τοποθεσία
Επισκέψεις868
Τοποθεσίες 82η και 101η αεροπορική προσγείωση στη θέση D-day 113
Νορμανδία, Γαλλία
Νορμανδία
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Ακριβής τοποθεσία
Επισκέψεις942
Τοποθεσίες 82η και 101η αεροπορική προσγείωση στη θέση D-day 114
Νορμανδία, Γαλλία
Νορμανδία
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Ακριβής τοποθεσία
Επισκέψεις885
Τοποθεσίες 82η και 101η αεροπορική προσγείωση στη θέση D-day 115
Νορμανδία, Γαλλία
Νορμανδία
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Ακριβής τοποθεσία
Επισκέψεις1,389
Τοποθεσίες 82η και 101η αεροπορική προσγείωση στη θέση D-day 116
Νορμανδία, Γαλλία
Νορμανδία
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Ακριβής τοποθεσία
Επισκέψεις925
Τοποθεσίες 82η και 101η αεροπορική προσγείωση στη θέση D-day 117