Προτείνετε αυτήν την καταχώριση στον φίλο σας - Το Σώμα XII (12ο), το Ιατρικό Αποσπάστηκε έμεινε στο Bewdley Worcestershire στις 25 Μαΐου 1944