12 | 14-19 Αυγούστου 1944 - Φαλάιζ και ΟρλεάνηRSS

Απόκρυψη χάρτη
Νορμανδία, Γαλλία
Νορμανδία
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Πολλές τοποθεσίες
Επισκέψεις1,746
Χάρτης και επισκόπηση 14-19 Αυγούστου 1944 - Falaise And Orleans