10 | 26-31 Ιουλίου 1944 - Η επιχείρηση Cobra BreakoutRSS

Απόκρυψη χάρτη
Νορμανδία, Γαλλία
Νορμανδία
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Πολλές τοποθεσίες
Επισκέψεις1,820
Χάρτης και επισκόπηση 26-31 Ιουλίου 1944 - Η επιχείρηση Cobra Breakout