06 | 14-20 Ιουνίου 1944 - Αγώνας στους HedgerowsRSS

Απόκρυψη χάρτη
Νορμανδία, Γαλλία
Νορμανδία
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Πολλές τοποθεσίες
Επισκέψεις1,537
Χάρτης και επισκόπηση 14-20 Ιουνίου 1944 - Αγώνας στο The Hedgerows