Νο. 255 ΜοίραRSS

Νο. 255 Μοίρα
Απόκρυψη χάρτη
Σερβία
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Δεν υπάρχει ακόμη κατάσταση
Επισκέψεις2,082
Coltishall, Ηνωμένο Βασίλειο
Coltishall
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Δεν υπάρχει ακόμη κατάσταση
Επισκέψεις415
Flight of Beaufighter II R2309 and Pilot Officer H Friend στις 1941-12-13
Coltishall, Ηνωμένο Βασίλειο
Coltishall
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Δεν υπάρχει ακόμη κατάσταση
Επισκέψεις576
Flight of Beaufighter II R2309 και Pilot Officer PA Dale στις 1941-12-13
Αγγλικό κανάλι, αγγλικό κανάλι
αγγλικό κανάλι
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Δεν υπάρχει ακόμη κατάσταση
Επισκέψεις532
Πτήση του Beaufighter II R2398 και του λοχίας GPF Langdo στις 1941-12-08
Αγγλικό κανάλι, αγγλικό κανάλι
αγγλικό κανάλι
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Δεν υπάρχει ακόμη κατάσταση
Επισκέψεις461
Πτήση του Beaufighter II R2398 και του Wing Commander CM Windsor στις 1941-12-08
Αγγλικό κανάλι, Ηνωμένο Βασίλειο
αγγλικό κανάλι
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Δεν υπάρχει ακόμη κατάσταση
Επισκέψεις476
Flight of Beaufighter IIP R2333 and Squadron Leader FPJ McGever στις 1942-02-28
Αγγλικό κανάλι, αγγλικό κανάλι
αγγλικό κανάλι
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Δεν υπάρχει ακόμη κατάσταση
Επισκέψεις490
Flight of Defiant I T3995 και Sergeant Fitzsimmons στις 1941-07-11
Αγγλικό κανάλι, αγγλικό κανάλι
αγγλικό κανάλι
Πόλη | Περιοχή
Ημερομηνία
Συντεταγμένη κατάστασης Δεν υπάρχει ακόμη κατάσταση
Επισκέψεις596
Flight of Defiant I T3995 και Sergeant JC Cox στις 1941-07-11