Προτείνετε αυτήν την καταχώριση στον φίλο σας - Ο Spitfire έχασε στο Schijndel (αεροδρόμιο) στις 09-03-1945 (SGLO ref: T5362)