Προτείνετε αυτήν την καταχώριση στον φίλο σας - Flight of Spitfire II P7499 και Pilot Officer KA Lawrence στις 1940-11-27