Προτείνετε αυτήν την καταχώριση στον φίλο σας - Flight of Spitfire IX NH553 και Sergeant P Malcolm στις 1944-08-27