Προτείνετε αυτήν την καταχώριση στον φίλο σας - Flight of Spitfire I R6885 και Flying Officer ADJ Lovell στις 1940-09-05