Προτείνετε αυτήν την καταχώριση στον φίλο σας - Το 15 Sqdn έφυγε από το Bourn στις 1943-03-04 στις 18:12